Martina Tišljar

međunarodno priznati EFT Trener i napredni praktičar Reprogramiranja Matrice pomoću EFT-a, a ujedno je poznata i kao Šaptačica Anđelima.