Milica Popović

Cafe

Čas slikanja

Nalaziš se pred belim, praznim platnom. Zuriš u njega pokušavajući da otkriješ smisao. Zašto si tu? Stojiš tako pred praznom…

Život

Tebi

Uvek kada mislim o budućnosti, bilo to pet, deset ili pedeset godina unapred, uvek je mislim sa tobom. Bez tebe…