Sabrina Pejić

Cipela
Usputna misao

Cipela

Kada kažem riječ cipela vjerojatno većina žena pomisli na Imeldu Marcos ili neku ljubav koja se rodila u nekom izlogu…