Sara Matijević

Cafe

Ne moramo biti ovce

Glagol „morati“ u hrvatskom je jeziku definiran kao: (1.1) Činiti što pod unutarnjim ili izvanjskim pritiskom. Hm, kad si gladan moraš…