Čitaonica

Imaš pravo misliti na sebe!
Stihovi

Noćna kretanja

ne mogu da ti napišem pesmupremalo je samoglasnikau tvom imenuda bi ono opstalo u pesmi kakva su to uopšte imenakoja…