Stihovi

Imaš pravo misliti na sebe!
Stihovi

Noćna kretanja

ne mogu da ti napišem pesmupremalo je samoglasnikau tvom imenuda bi ono opstalo u pesmi kakva su to uopšte imenakoja…

Biti ili ne biti majka – to je pitanje , Riječi..., Tko se to nudi buljiti u grudi i ostale pripovijesti?, Poruka: Naši sinovi i naše kćeri nisu odgajani jednako, Test koji će vas iznenaditi: Razmišljate li kao žena ili kao muškarac?
Stihovi

Riječi…

Što su to riječi?Slova na papiru?Ne,one su dar i prokletstvo u isto vrijeme. Riječi nas spajaju i razdvajajuOne mogu biti…