Stihovi

Počinje
Stihovi

Počinje

Više ništa nikom ne govorim, niti ikom pokušavam išta da budem. Ništa ni od koga ne tražim, ničemu se posebno…

Pričajmo
Stihovi

Pričajmo

Pričaju o onima što postoje, o ljudima koji plave more ili posramljuju sunce, pričaju o onima koji krvare sreću po…