Usputna misao

Misli su žive
Usputna misao

Misli su žive

Umijem se ujutro i pogledam u ogledalo. Voda. Toplina. Toplina se širi mojim žilama. Voda još teče. Umivam se Farmasijevim…