Usputna misao

Pisat ću ti
Usputna misao

Pisat ću ti

“Pisat ću ti” rekla sam. “Naravno,” odgovorio si “ne bih ni htio da bude drugačije”. Bilo je to tako davno……

Grad
Usputna misao

Grad

Stiže još jedan Božić, a vizura moga grada ogrnula se u dvije boje. Metaforičke, bezbojne, paradoksalne. Na ulicama, dvije su…

Usputna misao

Jesen

Službeno još nije počela ali osjetim joj miris u zraku. Čujem zvuk suhog lišća što pucketa pod nogama i osjetim…