Cafe

Cafe

Možeš biti TI!

Možeš nositi starke, airmaxice ili bilo šta u čemu se ti osjećaš kao Ti. Možeš nositi košulju ili sportsku majicu i…

Život

Jež i kruška…

DOK ZALAZI JESEN KASNA ŠUMA SE BUDI KRASNA Bila je kasna jesen i sunce je svojim prvim zrakama nježno budilo…

Život

Novi život…

Legla sam na bok, podbočila glavu rukom i umirila se. Ona je isto ležala na boku i pravila se da…

Život

Ruševine…

Što je to ubilo čovjeka u tebi? Što ti se desilo da si postao tako zao? Ne vidiš li da…