No excuses

ima tih dana

Ima tih nekih dana…

Bez snage da ustaneš. Bez snage za pametnu riječ. Za utjehu. Sad kad je najpotrebnije…