Ljubav i sex

Laži
Crtice o ljubavi

Laži

Laži me. Govori slatke riječi koje večeras želim čuti. Učini me svojom, bar riječima, slovima na papiru moga srca. Učini…