Dnevni dodir anđela by Martina Tišljar – poruka za 09. rujna

Martina Tišljar, šaptačica anđelima donosi ti tvoju dnevnu anđeosku poruku. Želimo da te potakne na razmišljanje i nadamo se da će ti donijeti mir, radost, motivaciju i uspjeh u svemu što ti je potrebno i u svim životnim područjima.

Smisao‌ ‌nije‌ ‌u‌ ‌traženju,‌ ‌već‌ ‌u‌ ‌spoznaji‌ ‌da‌ ‌sve‌ ‌je‌ ‌u‌ ‌sada.‌ ‌Imaš‌ ‌baš‌ ‌sve‌ ‌što‌ ‌trebaš‌ ‌u‌ ‌sada.‌ ‌Kada‌ ‌uvidiš‌ ‌tu‌ ‌Istinu‌ ‌neće‌ ‌biti‌ ‌potrebe‌ ‌za‌ ‌jurnjavom,‌ ‌traženjem,‌ ‌pitanjima.‌ ‌Zato‌ ‌zastani,‌ ‌udahni‌ ‌i‌ ‌osjeti‌ ‌tu‌ ‌Istinu‌ ‌u‌ ‌sebi.‌ ‌Tada‌ ‌će‌ ‌se‌ ‌promijeniti‌ ‌tvoj‌ ‌pogled‌ ‌kao‌ ‌i‌ ‌tvoje‌ ‌kretanje.‌ ‌

S ljubavlju,

Martina

Neki baner