Grad…

Grad

U skrivenim prolazima maloga velegrada,
Šarenilo grafita buja, dok priroda uzima svoje

Mirela Matković

Neki baner
Neki baner