I kurva i dama…

Upali svjetlo da te vidim
Pogled na tebe dušu mi grije
Ne, pred tobom ja se ne stidim
Ti kažeš… Neobično mi je.

Nastavljaš… Mrak ti je draži
Dok vodiš ljubav malo se stidiš
U mraku ti me cijelu istraži
Rane koje nosim ne želim da vidiš.

Zastajem… Razmišljam glasno
Pitam zašto se sramiš svojih rana
Kažeš da sada želiš nešto strasno
Za tebe bit ću noćas i kurva i dama…

Neno Bačelić

Neki baner
Neki baner