Kontakt

Svoja pitanja, ideje i sugestije za suradnju, možete slati na mail uredništva: [email protected]

Glavna urednica
Marija Klasiček –
[email protected]
Marketing i prodaja
Marin Pende – [email protected]
Izdaje
Lion Media j.d.o.o. – F. Tuđmana 39, 10437 Bestovje, OIB: 96104340641
Autori:
Ana Kolarić, Biljana Gabrić, Ida Marević, Jelena Hrvoj, Katarina Vučetić, Ružica Ljubičić, Magdalena Jocić, Marija Kozlek, Marija Lombarović, Martina Tišljar, Nada Radanović, Saša Momić, Srbijanka Stanković, Tea Bošnjak, Tamara Štiglić Vodopić, Tatjana Kožulj, Željka Barbarić.
Kolumnisti:
Marija Klasiček, Klementina Kleščić, Krešimir Butković, Nina Horvat, Mirko Logožar, Sanela Kovačević – Nelly, Marina Vidaković.
Stručni suradnici:
Maja Škiljaica – design,
Elvis Bašić – programer