Kontakt

Svoja pitanja, ideje i sugestije za suradnju, možete slati na mail uredništva: [email protected]

Glavna urednica
Marija Klasiček –
[email protected]
Marketing i prodaja
Marin Pende – [email protected]
Izdaje
Lion Media j.d.o.o. – F. Tuđmana 39, 10437 Bestovje, OIB: 96104340641
Autori / Novinari:
Ana Kolarić, Ružica Ljubičić, Marija Kozlek, Marija Lombarović, Martina Tišljar, Matea Sušac, Srbijanka Stanković, Tea Bošnjak, Hana Šerić, Jelena Hrvoj, Iva Bradarić, Biljana Gabrić, Mirella Rasic Paolini, Zdenko Plenković.
Kolumnisti:
Marija Klasiček, Klementina Kleščić, Marina Vidaković.
Stručni suradnici:
Maja Škiljaica – design,
Elvis Bašić – programer
amazonke logo natpis

Stranica “Amazonke.com” u vlasništvu je tvrtke Lion Media j.d.o.o., Franje Tuđmana 39, 10437 Bestovje, Sveta Nedelja,

OIB: 96104340641 / MB: 05204666

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu. MBS: 081286257, Početni kapital: 10,00 kn uplaćen u cijelosti.

Račun društva: HR0224840081135141843, Raiffeisenbank Austria d.d.

Zastupano po direktorici Mariji Klasiček, [email protected], gsm. +385 (95) 808 9631