Kontakt

Svoja pitanja, ideje i sugestije za suradnju, možete slati na mail uredništva: [email protected]

Glavna urednica
Marija Klasiček –
[email protected]
Marketing i prodaja
[email protected]
Izdaje
Lion Media j.d.o.o. – F. Tuđmana 39, 10437 Bestovje, OIB: 96104340641
Autori:
Ana Kolarić, Biljana Gabrić, Ida Marević, Jelena Hrvoj, Ružica Ljubičić, Magdalena Jocić, Marija Kozlek, Marija Lombarović, Martina Tišljar, Matea Sušac, Srbijanka Stanković, Tea Bošnjak, Željka Barbarić, Klara Lukavski, Renata Sitta.
Kolumnisti:
Marija Klasiček, Klementina Kleščić, Marina Vidaković.
Stručni suradnici:
Maja Škiljaica – design,
Elvis Bašić – programer
amazonke logo natpis

Stranica “Amazonke.com” u vlasništvu je tvrtke Lion Media j.d.o.o., Franje Tuđmana 39, 10437 Bestovje, Sveta Nedelja,

OIB: 96104340641 / MB: 05204666

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu. MBS: 081286257, Početni kapital: 10,00 kn uplaćen u cijelosti.

Račun društva: HR0224840081135141843, Raiffeisenbank Austria d.d.

Zastupano po direktorici Mariji Klasiček, [email protected], gsm. +385 (91) 799 1757