Život

On…

Mislio sam… u životu sve može imati smisla, ako slijediš ona nepisana pravila. Ako daješ sebe za ispravne stvari. Je…