Fotografija

Proljeće…

U tišini čekala sam proljeće, čekala sam sunce… lagani vjetrić dok ljulja pupove krasne. U srcu neka toplina, probudilo se…