Život

Memento mori…

Ja sam početak i kraj. Ja sam oslobođenje i kazna. Ja sam ono prvo i poslednje. Neki me se boje,…

Stihovi

Sve moje…

  Ta djevojčica u mom naručju neumoljivo je podjsećala na nju… Te krupne smeđe oči su me gledale sa onom tako…