Turski most: Jusuf - II dio
Život

Turski most: Jusuf

Osijek, kolovoz 1566. „U ime Alaha, Milostivog, Samilosnog! Tebe, Alaha, Gospodara svjetova, hvalimo, Milostivog, Samilosnog, Vladara Dana sudnjeg, Tebi se…