Oznaka: Karma

Karmičke veze

Je li vam se ikad desilo da na koži prepoznate tragove prošlih univerzuma? Da kad udahnete…

Baba Karma…

Kao dijete imala sam jasnu sliku dobra i zla. Dobri ljudi idu u raj, zli…