Život

Anđeli…

Kerolajn je samo tupo zurila u vlastite ruke. Prijatnije sigurno nije riječ koju bi ona sama odabrala da opiše „putovanje“…