Život

Vrtlog misli…

Dugo je sjedio nepomičan, s bolovima u glavi koji su sad bili jači nego prije. Morila ga je misao da…

Život

Ponovo ona…

Probudila ga je graja djece koja se čula pod prozorom i udaranje lopte o zid. Nekada ga je činilo sretnim…