Život

Lion’s heart…

Lako se pogubiti. Lako je izgubiti svoj trag, a bili smo sigurni da je iza nas. Urezan. Neizbrisiv. Lako je…