Stihovi

Sanjalica…

Voljela sam zvijezde u tvojim očima. Tu malu životnu čaroliju koju nisam mogla opisati, ni definirati, ni rastaviti na proste…

Život

Dva u jedan…

Mi smo dvoje u jednom. Pardon, troje. Ti, Ja i Mi. Pritom si jedino ti neovisan i samodostatan. Ja i…