Život

Skandal – kraj…

Krici djevojke koja je ležala na stolu, dok su joj ruke čuvala dvojica vidno pijanih muškaraca, parali su muklu tišinu….