Život

Poslednji put…

Koračala sam poprilično hrabro za nekog ko je išao ravno u svoju propast. Naša poslednja noć koje ću da se…