Život

Pavle 9…

Oči su mu zaiskrile kada je ugledao svoju Hercegovinu. Iz svoga sela je otišao kao bijeda, kao najjadniji od najjadnijih…

Život

Pavle 8…

Mnoge bi Pavlova situacija promijenila, mnoge bi usporila, ali njega, njega je učinila mnogo drugačijim, bržim, ažurnijim. Toga jutra se…

Život

Pavle 7…

Znao je da je ovo period koji mora proći, period koji će ga ojačati bez obzira na to što je…

Život

Pavle 6…

Sam se nije mogao isčuditi. Ovo je za Pavla bio šok. Mostar je prema Beču bio selendra, kakva je njegovo…

Život

Memento mori…

Cijelu noć proveo sam pored nje. Ne znam zašto. Nisam dužan to da radim. Mirno je spavala sve vrijeme, 14…

Život

Pavle 3…

Zimski dani su postajali sve kraći, a noći su bile sve duže. Daleko prije zadnjeg zvona, svi su bili u…

Život

Memento Mori…

Soba je bila puna balona. Gotovo da je neko mogao nazvati i lijepom. Sa lijeve strane kreveta bilo je i…

Život

Pavle 2…

Ljeta Gospodnjeg 1884. godine na ovaj svijet dođe Pavle. Pri samom porodu bijaše neželjen od oca i babe, ali ga…

Cafe

Važan trenutak…

Nije trebalo dugo da ju primijeti. Stajala je na kraju ulice nikada ljepša. Zagledao se u njeno lice i zaneseni pogled. Zaželio…