Život

Rođendanska čarolija…

Znate one savršene porodice iz reklama za supu? Svi u ujednačenim, toplim nijansama, zadubljeni u razgovore, za punom šarolikom trpezom,…