Život

Memento mori…

Ja sam početak i kraj. Ja sam oslobođenje i kazna. Ja sam ono prvo i poslednje. Neki me se boje,…