Život

Privatnost u vezi…

Postoji li privatnost u vezi? Ili je to samo pojam kojeg nameću oni koji nešto skrivaju? Ako dijelimo sve… milijun smo…