Život

Srž žene

Ja sam žena, u najljepšim godinama života. Imam svoje ime i prezime. Boju očiju i boju kose koju mijenjam prema…

Život

Baš kao Carrie…

Četiri duge godine čekala je i čekala. Iznova svakog dana mislila je da je to da koji će promijeniti njihovu…

Život

Pakao i raj

Ništa mi nije jasno. Jedino što znam je da se već dva tjedna utapam u alkoholu. Zapravo 13 dana, 22…

Život

Duh prošlosti…

Mračak se spuštao na ulice malenog grada, a pod cipelama je škripao tanak sloj ugaženog snijega. Zadrhtala sam od hladnoće…

Život

Deset mlađa

Kako to ti si nedostojna? Pa, tako se kaže! Bog je veliki. Svemoćan. Njegova ljubav je gromoglasna. Ali…zašto bi Bog…

Život

Kazna

Još malo prije, stajao sam pred tim ljudima koji mi ništa nisu značili i osjećao njihov bijes ne mareći nimalo…

Život

Noći

Noći. Da, noći su na ovome mjestu najgore. Tada su zvukovi još glasniji, mirisi napadniji, sati beskonačni. Ali ova je…