Oznaka: Turski most

Turski most: Jusuf

Osijek, kolovoz 1566. „U ime Alaha, Milostivog, Samilosnog! Tebe, Alaha, Gospodara svjetova, hvalimo, Milostivog, Samilosnog,…

Turski most: Pavle

Beograd, kolovoz 1521. Bilo mu je deset. Bilo mu je samo deset godina kad je…

Turski most; Marija (2 dio)

Probudio ju je pjev ptica, zrake sunca i glad koja ju je tjerala da se kreće. Otišla je do rijeke. Na rijeci su već žuborili kotači vodenica i shvatila je da mora…

Turski most: Marija

Osijek, kolovoz 1566. Nek ju ne vidi zelena trava. Nek ju ne vidi ni gusta…

Turski most

PROLOG Darda, ljeto 1566. Kiša. Padala je tako da se brisala granica neba i zemlje.…