Turski most: Jusuf - II dio
Život

Turski most: Jusuf

Osijek, kolovoz 1566. „U ime Alaha, Milostivog, Samilosnog! Tebe, Alaha, Gospodara svjetova, hvalimo, Milostivog, Samilosnog, Vladara Dana sudnjeg, Tebi se…

Život

Turski most

PROLOG Darda, ljeto 1566. Kiša. Padala je tako da se brisala granica neba i zemlje. Na toj slici okomito okrenutog…