životna strast, strast
Život

Životna strast…

Kad bi me pitali što je najvažnije u životu, a da na pitanje ne odgovorim LJUBAV, rekla bih STRAST. Oni koji…