Tako jako boliš, a tako te malo ima

Gde si, osim u mojim rukama.
Divane tvoji ogrezli sutoni na mojim dlanovima.
Sviraju harfu po linijama života.
Gužvaju vene i krv usmeravaju iz jedne u drugu.

Gde si ti, osim u mojim elegijama.
Bude me slova iz predvorja duše,
iz kojih mi mašu tvoji podstanari.
Pišu te moje četiri ruke.
I četiri oka te vide,
kako u mraku gledaš u kolevku, koja se prazna njiše, dok ti se noge mrse.

Gde si ti, osim u redu za golgotu.
Držiš nas za ruke i vučeš.
Zaplivali su leđno naši svetovi,
gledajući u dugu.
Izmišljaju nove boje,
dok ih na krst razapinju.

Gde si ti, osim na mojim opalim trepavicama.
Bez kucanja si se podvukao pod strehu mog oka.
Uhapsio mi srce i na razum stavio katance.
Nikad te nisam volela sa ove istočne strane života.
Gutala sam vrući vazduh,
dok si na ognjištu palio moju kosu,
da podgreješ iluziju juga.

Neki baner

Gde si ti, osim iza tačke.
Osim u grobnici moje duše.
Osim na spisku preživelih.
Osim pod mojim modrim slovima.
Skrivaš se pod čaršafom dok se porađam.
Rađam našu muku.
Bez bola.
Bez krvi
Bez anestezije.
Prirodno.
Kao moja baka… kao moja mama.

Gde si ti?
Osim u mojim pesmama.

Tako jako boliš, a tako te malo ima.

Neki baner