U tebi, u meni

Ti šutiš kao hrast
zvijezdo moja
daleka i postojana.

Naša soba
puna je korijenja
i svjetlosti tvoje.

Uzvraćam ti šutnjom
breze,
prilazim i poljubac dajem.

Puštaš me da šutim
da govorim šutnjom tvojom.

Neki baner

Ti,
tiha moja noći –
dobro je tako nama.

Ovu radost što je tu
u tebi,
u meni – šutnja je isplela.

Aika

Neki baner