Vladimir Pištalo: “Sunce ovog dana”

“Sunce ovog dana” je Pištalova oda životu i stvaralaštvu Ive Andrića, najistaknutijem predstavniku naše kulture. Poznato je to da Pištalo u svojim djelima piše o najvećim simbolima srpskog naroda, o Nikoli Tesli, Beogradu, a u ovom romanu toka svijesti i o Ivi Andriću.

“Sunce ovog dana” je napisana u formi pisama u dubokom naklonu, obavijena velom ogromnog poštovanja i divljenja našem velikom Ivi i ljepoti njegove pisane riječi.

Pištalo izvještava Andrića, obraćajući mu se kao bliskom prijatelju, o dešavanjima iz “našeg svijeta” koja prati sunce ovog našeg dana. Kroz pisma Ivi, Pištalo detaljno analizira njegova djela i njegove najvažnije književne likove, uklapajući svoje misli u Andrićeve i obrnuto. 

“Ovo je ples misli na određene teme.
Ovo su priče o vašim pričama.
Ovo je džeziranje sevdalinki.

Ovo je roman toka svijesti pisan kroz tuđu svijest.
Vi ste vidjeli mnoge ljude iznutra.
U ovoj knjizi sam želio da budem dibuk za dibuka.”

Oda Andrićevom majstorstvu

Autor smatra da pisac nije dovoljno dobro tumačen i razumljen od strane kritičara za svog života, iako je Andrićev život bio dug i plodan. A to je za samog Andrića bilo poražavajuće jer je on bio majstor da pronikne u ljudsku dušu, razumije je i vidi onakvom kakva ona zaista i jest. “Sunce ovog dana” je knjiga koju je Pištalo pisao dugih 5 godina pokušavši njome iskazati zahvalnost i odužiti se Andriću za sve ono što nam je ostavio.

Neki baner

“Vaše djelo je za mene predstavljalo grad iz Mahabharate koji je uvukao svemir u sebe. Taj grad sam posjećivao otkad znam za sebe, a posljednjih par godina sam živio u njemu. Ovo su putopisi iz tog svijeta.”

Ovom knjigom Pištalo nudi drugačije čitanje i tumačenje Andrića od svega što je do sada napisano o njemu, a mene je potakla da se ponovo vratim Ivinim genijalnim djelima.

Čitajte s radošću,
Vaša Tatjana

Neki baner