Vuneno tkanje
Stihovi

Vuneno tkanje

Da li je varka sladunjav san ili stvarnost je samo senka iskra od koje život je satkan stotine sati praznog…