Mjesec: srpanj 2018.

Ljudi u sukobu sa samim sobom ,Kad duša krene i ne zaustavlja se

Meni se to ne može desiti

Autor: Srbijanka Stanković / Photo: Unsplash / Izvor: Lola Nikad nju nije bilo strah od…

Sjena od čovjeka

Mirisalo je rano ljeto u zraku i uzbuđenje što ću je vidjeti. Još svega nekoliko…

Toliko sam zaslužila…

Želiš da ideš? Nisam ti više dovoljna? Idi. Ne tražim da ostaneš. Idi. Traži gdje će ti srce biti mirno, a duša na mjestu. Ja više nisam tvoja sreća. Nisam tvoj mir.…

S prosincem je započelo doba vodenjaka. Kako da nam donese sreću?

Ono što će biti

Neko drugi će imati njeno biće i glas Kao što su ga imali i drugi…

Rizik…

Što je točno definicija rizika? Leksikon kaže da je to mogućnost materijalnog i/ili nematerijalnog gubitka…

Moderna aristokracija

Što ja znam o aristokraciji i bogatašima? Baš ništa. Samo ono što sam vidjela na…

Najsvjetska pisica

Jutros sam se ustala i tako si nešto razmišljam…. Odlučila sam biti pisac. Ono, nije…