Krivi put…

pra
Jednom ćeš shvatiti da si
od svih puteva
najkrivljim putem krenuo,
da nisi srcem
već razumom birao.
Jednom ćeš shvatiti da sve
one tople riječi
koje su tebi upućene bile
nikome više nisu izrečene.
Shvatit ćeš da samo jednom
se može toliko duboko i
strastveno voljeti,
samo jednom toliko
gorko pogriješiti.
Jednom ćeš shvatiti,
ali kasno će biti,
da sam te ja u mislima
svojim ljepše grlila
nego što će te ona
ikada stvarno
svojim hladnim rukama
zagrliti.
Jednom ćeš shvatiti,
jednom,
ali onda…. kasno će biti.

Vlasta Janton

Neki baner