Madeline Miller: Kirka

Svi mi koji smo čitali i voljeli grčku mitologiju, znamo tko su bili nosioci moći i o kome je najviše mitova ispričano – o muškarcima, počevši od Zeusa, Posejdona, Hada, Hefesta pa sve do Heliosa, Apolona, Hermesa i drugih. Nemali je broj ženskih boginja i nimfi, ali nisu toliko bogato opisane.

Dug ženskim likovima grčke mitologije vratila je Madeline Miller u svojoj sjajnoj knjizi “Kirka”. Kirka koju pamtimo kao okrutnu vješticu koja zlostavlja moreplovce, predstavljena je dublje, emotivnije, krhkije, a u isto vrijeme i snažnije. I nije samo Kirka opričana u ovoj knjizi, nego i ostali ženski likovi, kao što su Penelopa, Persefona i Scila.

Kirka, kćerka Helija, boga sunca, i nimfe Perzeide, odrasla je u sjenci moćnih i nadmenih, roditelja, braće i sestara, kojima je rođenjem data titula i moć. Ona u svojoj ranjivosti, nesavršenosti i emotivnosti iznjedruje i otkriva svoju moć, znanje i vještinu koje se plaše i najveći i oni koji su do tada mislili da su najmoćniji.

U stalnoj želji za očevom naklonošću i ljubavlju braće i sestara, Kirka sve dublje tone u usamljenost i okreće se svetu smrtnika. Posegnuvši za nedozvoljenim, njoj zabranjenim vještičjim vještinama, Kirka otkriva svoju moć, zbog koje biva prognana na pusto, daleko ostrvo i osuđena na vječnu samoću.

Na ostrvu Eji, Kirkina samoća postaje njena saveznica u gospodarenju i kroćenju divljih zvijeri i usavršavanju svojih okultnih vještina koje od nje stvaraju legendu. Dolaskom Odiseja na njeno ostrvo, Kirka otkriva svoju slabost zbog koje je spremna na apsolutno sve.

Neki baner

Iako je priča smještena u svijet bogova i nimfi, ovo je priča za svaku od nas jer se možemo pronaći u njoj.

Čitajte s radošću,
Vaša Tatjana

Neki baner