Obična ljubavna pjesma…

Kad kažeš mi
ljubavi
nakon beskonačnosti osjećam da živim
i sivilo zime tad bojama se ogrne
sunce zemlju ogrije
zvijezde noć okite…

kad naručjem svojim
od tuge me braniš
radosti gnijezdo za me’ svijaš
bore brige s čela bježe
sve postaje nekako lakše
briše se ono nemoguće teže…

ti pažnjom napajaš
svaki moj dan
nemire tjeraš
poklanjaš miran san

i dok pored mene dišeš
stihovi lako iz duše poteku
da svijetu o tebi pjevaju pjesmu
da svijet od tebe voljeti uči…

Neki baner

Đurđica Runtas

Neki baner