Bila si…

Bila si božji dar.
Nešto što se ima samo da bi trajalo
Bila si zvijezda u mome mraku
Jedino svjetlo što je istinski sijalo.

Bila si božji dar.
Kao mlada breza kad se na hrast nakalemi
Postojala si unutar mene snažna,
Bila si ono što je htjelo trajati.

Bila si božji dar.
Kao snoviđenje iz neke zelene ravnice
Kao bljesak pri sudaranju svjetova…
Kao ruža što nikne iz neke divlje klice.

A ja sam bio običan prosjak.
Ja sam naučen samo da za milost molim
Ja božije darove ne poznam,
Ja tebe nisam mogao da volim.

Neki baner

Jovana Šekularac

Neki baner