Deja vu…

Ti i ja mimoilazimo se
na svim vratima života,
padajući jedno drugom
u zagrljaj tek ako se
slučajno spotaknemo
o našu ljubav.
Zahvalimo se uljudno,
svjesni déjà-vua
tebe u meni i
mene u tebi,
da bi već sljedećim
trenutkom postali
nepoznata postojanja
ustrajna da se pronađu.
Branka Cukrov – Belak
Neki baner