Emotivne rane iz djetinjstva koje opstaju i kada odrastemo

Problemi koje smo doživljeli u djetinjstvu opredjeljuju kakav će biti kvalitet našeg života kao odraslih.

Oni takođe mogu uticati na način djelovanja koji će sutra usvojiti naša djeca kao i na to kako se suočavamo sa nedaćama. Nekako, od tih emotivnih rana ili bolnih iskustava iz djetinjstva mi stvaramo dio naše ličnosti.

Pogledajmo koje su to 5 emotivnih rana po Lisi Bourbeau.

1. Strah od napuštanja

Usamljenost je najgori neprijatelj onih koji su bili napušteni tokom djetinjstva. Tu postoji konstanta pažnja na nedostatke, što će dovesti one koji su patili do napuštanja pertnera ili projekata dok je još uvijek rano za to, iz straha da oni ne budu ti koji će biti napušteni.

To je neka vrsta ”Ja ću otići prije nego što me ti ostaviš”, niko me ne podržava, ne mogu da podnesem sve ovo “ako odeš, ne vraćaj se”…

Osobe koje su doživjele iskustvo ostavljanja tokom djetinjstva, moraju da porade na svom strahu od samoće, strahu od obacivanja i nevidljivih barijera fizičkog kontakta.

Neki baner

Rane koje su nastale napuštanjem, nisu ni malo lake za liječenje. Sami ćete postati svjesni kada rane počnu da zarastaju i kada nestane strah od usmaljenosti i kada on bude zamjenjen unutršnjim dijalogom koji je pozitivan i pun nade.

2. Strah od odbacivanja

Budući da se radi o dubokoj rani, ona prouzrokuje unutrašnje odbacivanje. Mislimo na ono što smo doživjeli, na naše misli i osjećanja.

Kada se pojavi može uticati na više faktora, kao odbacivanje roditelja, porodice ili sebe samih. To stvara osjećaj odbijanja, negativne misli, osjećaj nepoželjnosti što dovodi do potcjenjivanja sebe samih.

Osoba koja pati od ovog bolnog iskustva osjeća da ne zaslužuje naklonost niti razumjevanje od bilo koga, i izoluje se u svoju unutrašnju prazninu zbog straha od odbacivanja. 

Vjerovatno, ako ste imali ovih problema tokom djetinjstva bit ćete “neuhvatljive” osobe.

Zbog toga, neophodno je raditi na svom strahu, na svojim unutrašnjim strahovima i situacijama koje stvaraju paniku.

​Ako je ovo vaš slučaj, mislite o sebi, rizikujte i donosite odluku za sebe. Sve manje će vas uznemiravati činjenica što se neke osobe udaljavaju od vas i nećete to lično shvatiti, jednostavno ponekad će vas zaboraviti.

3. Poniženje

Ova rana nastaje kada u različitim momentima imamo osjećaj da drugi ne odobravaju to što radimo i kritikuju nas. Ovaj problem možete čak i prenijeti na svoju djecu, govoreći im da su nevaspitani, nepristojni i bezobrazni, kao da izlažete svoje probleme pred drugim: ovo uništava samopouzdanje djeteta.

Na ovaj način, tip ličnosti koji se stvara sa ovom frekvencom, postaje “ osoba koja zavisi od drugih”. Možete zauzeti stav “ tiraninia” i egoiste kao mehanizam odbrane i možete ponižavati druge radi stvaranja oklopa kako bi zaštitili sami sebe.

Ako ste doživjeli ova iskustva, morate da radite na vašoj samostalosti, na vašoj slobodi, na razumijevanju vaših potreba i strahova, kao i na vašim prioritetima.

4. Prevara i strah od vjerovanja drugima

Ova osjećanja se javljaju kada se dijete osjeća prevarenim, posebno od strane jedog od njegovih roditelja koji nije ispoštovao dato obećanje. Ovo dovodi do toga da nepovjerenje koje proizilazi iz ovog problema može da se pretvori u zavist i druga negativna osjećanja, kao i osjećaj da ne zaslužuju to što im je obećano i što drugi imaju.

Ovi problemi u djetinjstvu stvarju sumnjičave osobe i osobe koje uvijek žele da imaju sve za sebe.

Ako ste tokom djetinjstva patili od sličnih situacija, vjerovatno ćete imati potrebu da izvršite neku vrstu kontrole nad drugima. Ista se obično pravda jakim karakterom.

Ove osobe priznaju svoje greške zbog načina na koji reaguju. Imaju potrebu da rade na strpljenju, toleranciji, kao i da nauče da budu same. I da same odgovaraju za svoje postupke.

Emotivne rane

Photo by Kinga Howard

5. Nepravda

Nastaje u kontekstu kada su ljudi koji se brinu o djeci hladni i autoritativni. Tokom djetinjstva, pretjerani zahtjevi koji prelaze granice, stvaraju osjećaj neefikasnosti i bezvrijednosti, kako u djetinjstvu tako i u odrasloj dobi.

Direktna poslijedica onih koji su pretrpjeli nepravdu je rigidnost, jer će ove osobe pokušati da postanu jako bitne i da osvoje veliku moć. To će vjerovatno dovesti do stvaranja fantazije o redu i perfekcionizmu. Kao i do nemogućnosti da budu sigurni u odluke koje donose.

Neki baner

Treba poraditi na povjerenju i na mentalnoj snazi, pokušavajući da budete što fleksibilniji i da vjerujete drugima.

Sada kada znate 5 duševnih rana koje mogu da utiču na vaše blagostanje, na vaše zdravlje i vašu sposobnost razvoja možete otpočeti sa liječenjem.

Izvor: la mente e meravigliosa 

Neki baner