Kada boli…

Kada boli uzimam drvene kistove,

zatvaram oči i zamišljam da su bijela platna svuda naokolo.
Ništa nisam vidio, to su samo sjene koje su mi se učinile.

Niti te riječi nitko nije izgovorio,

to su samo šumovi u oceanu, ribe koje tiho pjevaju.
Kada boli zatvorim oči i uzimam drvene kistove,

Neki baner

izmiješam boje, obično su to plave, žute i narančaste.
Kada boli zatvorim oči i slikam svoj svijet u kome sunce ne zalazi,

oblaci su toliko blizu da ih mogu rukom dodirnuti.

guli

Ivan G.

Neki baner