Oznaka: sjene

Kada boli…

Kada boli uzimam drvene kistove, zatvaram oči i zamišljam da su bijela platna svuda naokolo.…