Kada su žene ravnopravne s muškarcima?…

Već sam negdje pominjala ludilo feminizma, razvrate silikonskih ljepotica, praznoglave piplice i velike mučenice.

Ravnopravnost sa muškarcima?

-Može, naravno.

Može, ako rastete razvijate se i djelujete onako da ravnopravnost zaslužite. Može, ako u svijetu muškarca razmišljate, planirate i imate životni stav.

Neki baner

Može, ako same zarađujete za svoje račune i cipele. Može naravno.

Ne poznajem nijednu uspješnu ženu koja ide naokolo i kuka za ravnopravnost polova. Obično su takve žene svjesne svojih potencijala i kvaliteta, pa ne žele biti ravnopravne. Žele biti to što jesu. Uspješne, priznate i nagrađene za svoj rad. Što mislite, da ih zanima da budu ravnopravne sa plašljivcima koji im prilaze svakodnevno? Koji ustuknu svaki put kad ispred sebe vide snažnu ženu i koji račune od večere dijele na pola?

Zašto bi uopšte jedna samosvjesna žena željela da bude muškarac? Pardon, kao muškarac?

Snažni muškarci, svojim snažnim ženama daju sve što im je potrebno. Osjećaj značaja, ljubavi i komocije za njenu snagu. Ovi drugi, koji tlače i manijače traže upravo takve žene. Koje pristaju biti tlačene i manijačene. Ako žena ne pristaje na manje od onoga što zaslužuje zašto bi uopšte trebala biti ravnopravna sa muškarcima?

Sa druge strane, postoji more žena koje očekuju od muškaraca da ih izdržavaju, paze i maze. Da se prema njima ophode kao prema nekakvim nepostojećim princezama, dok smatraju da je dovoljno samo da budu lijepe. Obične takve žene zahtijevaju nekakve imaginarne ravnopravnosti. Što znači biti ravnopravan? Plaćati zajedno račune, zar ne? Zarađivati jednako kao i muškarac pored tebe? Imati nekakav cilj mimo njega? Graditi sa njim i podjednako učestvovati u svemu što predstavlja zajednički put?

Ravnopravnost polova možete zahtijevati isključivo onda kad imate da ponudite isto ono što od muškaraca tražite. Sve ostalo je glupost i zabluda vaših umišljenih glavica.

Mamini sinovi koji napune trideset i više godina, nemaju posao, vječito studiraju i uzimaju od bakine penzije sitniš za kladionicu, sigurno nisu tip muškarca sa kojima bi ste da budete ravnopravne? Zašto? Zašto bi vas uopšte zanimali takvi muškarci? Zato što drugima nemate što da ponudite. Ili vjerujete da nemate.

Opaki tipovi, koji divljaju tuđim kolima, ispijaju kafe po sedam sati i mlate nekog dedu za sitniš, a ustvari su obični uličari, bili su interesantni kad smo imale devet godina zar ne, i tripovale se na opake momke. U međuvremenu smo valjda odrasle i svoju egzistenciju povjerile same sebi, pa pored sebe želimo one koji su sličnih ambicija?

U vijeku u kojem živimo, nikad zapravo nije ni bilo pitanje ravnopravnosti zar ne?

U svijetu tatinih princeza “koje će klečati na koljena samo pred onim kojeg rode”, nakon što poderanih koljena izjave ovako dubokoumno poimanje muško-ženskih odnosa, naspram muškarčina koji od petnaeste godine nose oružije, prijete majkama da će se baciti sa sprata ako im ne isprži pomfrit i žive zaluđeni u svom “krimi” filmu-ko sa kim želi biti ravnopravan?

Žene se uče od djetinjstva da su princeze kojima je obećano kraljevstvo koje će obavezno da osigura nekav kralj, a muškarci da su glavne baje i da je dovoljno da lupe šakom o sto da bi dobili sve što traže.

Zbog toga, u vremenu najveće demokratije i slobode vlada sunovrat. Zbog toga, u vremenu u kojem imamo sve o čemu se nekad moglo samo sanjati nismo srećni.

Ćerkama recite da žele velike želje. Naučite ih da do ostvarenja najvećih životnih želja mogu doći sopstvenim rukama. Ostvarene žene su srećne žene.

Sinovima recite da žele velike želje. Naučite ih da do ostvarenja životnih ciljeva mogu doći sopstvenim rukama. Ostvareni muškarci su srećni muškarci.

Srećan muškarac će uvijek izabrati srećnu ženu. Srećna žena će dozvoliti da bude izabrana. Tako se stvaraju srećna djeca i srećne porodice.

Recite svojim ćerkama da ne trebaju ravnopravnost sa muškarcima. Trebaju ljubav. Naučite ih što znači ljubav. Da ne mogu tražiti više od onoga što imaju da daju i da ne pristaju na manje.

Recite svojim sinovima da su važni ženama i svijetu. Da zbog njihove važnosti trebaju izgrađivati sebe istinskim vrijednostima. Naučite ih da trebaju ljubav.

Jovana Šekularac

Neki baner