Prokletstvo grofa Goleca (video)

Gdje je granica između paranoje i ludila? Postoji li ona uopće kad je u pitanju vjerovanje u prokletstva?

U današnje vrijeme praznovjerje je postalo oličenje paranoika. No, u vremena kad nam svijet nije bio na dlanu, praznovjerje je upravljalo mnogim aspektima ljudskih života. Služilo je kao sredstvo zastrašivanja, manipulacije, pa čak i zabave. U nekim slučajevima praznovjerje je čak i izrodilo materijalno dobro koje je kasnije kroz vrijeme poslužilo mnogim generacijama.

Jedno od tih materijalnih dobara je i most koji mještani dan danas nazivaju Golčev most. Kako je nastao i čemu je služio? Provjerite u videu.

Neki baner