Sve životne uloge jedne žene

U životu nas uče da je uloga žene jako važna, uče nas da žene igraju različite uloge kao npr.uloga majke, uloga supruge, uloga prijateljice, uloga radnice…

Sve su to važne uloge koje svaka žena svakodnevno igra. Većina žena se trudi biti jednako aktivna na svim poljima i jednako uspješna u svim ulogama ali im društvo u kojem žive svojim naukom uvijek nameće jednu kao važniju  od ostalih  uloga, kao da se druge uloge manje vrednuju i kao da nisu nešto bitne.

A uvijek je važno istaknuti da su sve uloge žene u životu podjednako važne i potrebne.

Zašto?

Svi mi živimo različite živote ali opet identične s obzirom na vrijednosti, trud i rad na njima i u njima.

Neki baner

Volimo kad smo zajedno s našim suprugama, supruzima, djecom, prijateljima kad imamo  dostojanstven posao od koga se može živjeti i kad nismo bolesni. Mislim da je tada svako ljudsko biće ispunjeno i zadovoljno.

Tako je i sa ženama ali i s muškarcima. Ako žena ima skladnu obitelj u kojoj se supružnici vole i prisutni su u svim životnim situacijama onda je i supruga a i supružnik sretan. Onda su sretna i njihova djeca, njihovi prijatelji i radne kolege. Sklad se osjeća u svemu.

Žena je ispunjena, sretna je jer joj obitelj sklada, djeca su joj mirna i napredna jer su i mama i tata uz njih, prijatelji i radni kolege su im veseli jer se zadovoljstvo i sklad reflektira na sve njihove odnose.

Znači, uloge u kojima igra žena su sve podjednako i važne i potrebne.

Međutim, čim se sredina odnosno društvo fokusira na samo jednu ulogu žene koju smatra presudnom u ciklusu života a druge uloge marginalizira dolazi do, ja se volim izraziti, poremećaja sklada.

Tada se događaju različite neugodne situacije i različita nezadovoljstva.

Pridajući jedino važnost jednoj ulozi žene u društvu žena se izgubi, i sruši nažalost sama svojim neznanjem ili neaktivnošću vlastiti život.

Jer, ipak mislim da je svatko odgovaran za svoj život, i za sve njegove ishode osim onih situacija u kojima nije do osobe koja je dala najbolji dio sebe ali jeunatoč tome odbačena.

Na primjer posvećujući se djeci kao jedinom smislu i svrsi vlastitog postojanja izgubi ponekad i brak i sebe a ponekad nažalost lošim primjerom ispaštaju i generacije obitelji i djece koji proiziđu iz takvih odnosa jer ih nitko nije niti vrednovao a niti znao vrednovati.

Na primjer posvećujući se supružniku kao jedinom smislu vlastitog postojanja izgube sebe kao osobu, prijateljske i rodbinske veze im se raspadnu.

S druge strane posvećujući se jedino karijeri kao jedinom smislu postojanja ostaju lišene života nakon posla  i svih lijepih životnih veza.

Zaista je jako važno odgojiti mlade djevojke za samostalan život i usaditi im vrednote koje ih ne ograničavaju u njihovim životnim spoznajama, nego vođenjem vlastitog života sa zadovoljstvom i zahvalom prihvaćati sve dolazeće im scenarije.

Učiniti ih svojom ljubavlju neustrašivim i jakim pticama koje svoje gnijezdo vode i grade na dobrobit sviju stanara koji ga posjete ili nastane.

I nije važno na kojem i čijem tlu ga saviju, i na kojem stablu najvažnije je da se sigurno i sretno osjećaju  odlazeći ali i vraćajući mu se.

I tada nema više ženskih uloga a niti muških, shvati se koliko su obje nevjerojatno važne i potrebne.

I sama dolazim iz jednog takvog gnijezda i osjećam ponosno!

Neki baner
Neki baner